Boerderij

Wierumerstee

Wierumerstee

Reitdiep

Zonsopkomst

Omgeving

Wierumerschouw

Wierumerschouw is van oorsprong de naam van de overzet (voetveer) bij het Groninger gehucht Wierum over het Reitdiep (Nederland). Een schouw is de (gewestelijke) naam voor een kleine (roei)boot.
De naam van de overzet is overgegaan naar de daar nu gelegen brug.
Wierumerschouw is gelegen aan een van de oudste wegen van Groningen, de weg van het klooster Aduard naar het uiterhuis (nu zouden we zeggen: de dependance van het klooster), de Roodeschool bij Bedum.
Van Wierumerschouw loopt nog een doodweg, de Doodelaan, (onderdeel van het Pieterpad) naar Oostum.

Het Reitdiep

Het Reitdiep is een rivier die van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt.
Vanaf Wierumerschouw is het Reitdiep de benedenloop van de Hunze. Het gedeelte van Groningen tot Wierumerschouw is de gegraven benedenloop van de Drentsche Aa.
Tot de aanleg van het Eemskanaal in 1876 was het Reitdiep de enige verbinding van Groningen met de zee. Door het leggen van een dijk van Zoutkamp naar de Nittershoek, met daarin een spui- en een schutsluis verdween de open verbinding. In 1877 kwam de afsluiting gereed. Daardoor verdween ook de invloed van eb en vloed uit de stad.
Aan het einde van het Reitdiep ligt Zoutkamp dat, tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969, een vissershaven was. Het Reitdiep vervolgt zijn weg in het Lauwersmeergebied als de Zoutkamperril, de Slenk en het Vaarwater naar Oostmahorn.
Het Reitdiep is de belangrijkste afwatering van het noorden en het westen van de provincie Groningen en de kop van Drenthe. In het diep ligt het boemzemgemaal De Waterwolf, bij de buurtschap Lammerburen, meestal aangeduid met Electra.

Het Reitdiepdal

Het Rietdiepdal, met name het gebied tussen het Van Starkenborghkanaal en het Winsumerdiep is een ecologisch interessant gebied, waarvan grote delen zijn ingericht als natuurgebied. Deze zijn in onderhoud bij de stichting Het Groninger Landschap.
Het gebied is een goedbewaard, uniek cultuurhistorisch landschap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit gebied onlangs is voorgedragen voor een plaatsing op de UNESCO-lijst van cultuurmonumenten.

Middag-Humsterland

Middag-Humsterland is de naam van een Nationaal Landschap in de provincie Groningen. Het bestaat uit de streken Middag en Humsterland. Sinds 2005 heeft het de status Nationaal Landschap en is voorgedragen voor de lijst van werelderfgoed van de Unesco.
Wierumerschouw ligt in het zuid-oosten van Middag-Humsterland.

Oostum

Op ongeveer 1km van Wierumerschouw ligt het wierdedorpje Oostum. Het is een van de geliefde plekjes om 'buitenlanders' de sfeer van het wierdengebied in het Reitdiepdal te tonen.
Het kerkje is het meest gefotografeerde kerkje van Groningen. Dat heeft niet alleen te maken met de fraaie ligging op de afgegraven wierde, maar ook met het feit dat dit 13e eeuwse godshuis het enige is waarvan de nok van het zadeldaktoren dwars op de nok van het schip staat. Dat het dak van de kerk voor een groot deel bestaat uit de oorspronkelijke holle en bolle pannen, de zogenaamde monniken en nonnen, zal ook een rol meespelen.
Het kerkje is eveneens een dankbaar onderwerp voor landschapsschilders. Veel Ploegleden hebben de wierde met het kerkje op linnen en papier vastgelegd. In het kerkje, dat een paar jaar geleden gerestaureerd is, worden regelmatig culturele bijeenkomsten en koffieconcerten gehouden.